ZonMw-parel voor medisch specialisten

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft een ‘Parel’ ontvangen tijdens de lustrumbijeenkomst van ZonMw op 13 november in Utrecht. ZonMw-bestuursvoorzitter Pauline Meurs reikte de parel uit aan Marcel Daniëls, cardioloog en voorzitter van de Raad Kwaliteit van de OMS als blijk van waardering voor de inspanningen om kwaliteit en doelmatigheid in de medisch specialistische zorg te vergroten.

Volgens Meurs heeft de OMS in de afgelopen jaren veel initiatieven ontplooid om de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg te verbeteren en artsen bewuster te maken van de kosten. De campagne 'Verstandig Kiezen' bijvoorbeeld gaat om het bevorderen van het gebruik van bewezen effectieve interventies, het terugdringen van ongewenste variatie in de praktijk en het beter onderbouwen van het medisch handelen. De OMS maakt zich ook sterk voor het benoemen van het kostenaspect in richtlijnen. Zij richt zich daarbij op haar leden: de beslissingen die leiden tot gepaste zorg worden immers niet genomen achter vergadertafels, maar in de duizenden spreekkamers van dokters in heel Nederland.

Verstandige Keuzes

In het kader van de campagne ‘Verstandig Kiezen’ heeft de OMS samen met de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw inmiddels zeven sets ‘Verstandige Keuzes’ ontwikkeld. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde/bewezen effectieve aanbevelingen waarover artsen en patiënten het gesprek zouden moeten voeren. Tijdens de lustrumbijeenkomst presenteerde de OMS twee nieuwe sets ‘Verstandige Keuzes’ uit: ‘Verstandige Keuzes binnen de radiologie’ en een tweede set ‘Verstandige Keuzes bij interne geneeskunde’.

Doelmatigheidsonderzoek

Tijdens de lustrumbijeenkomst van ZonMw werd 15 jaar DoelmatigheidsOnderzoek (DO) gevierd. Volgens ZonMw is de oogst is een indrukwekkende hoeveelheid kennis. Meurs: ‘We weten nu veel beter welke medische en verpleegkundige handelingen zinvol zijn en welke beter achterwege kunnen blijven. Uitgebreid röntgenonderzoek van de buik bij buikklachten is bijvoorbeeld meestal overbodig, terwijl goede resultaten bereikt worden door ondersteuning van patiënten na een hartinfarct of beroerte via een 'internetpolikliniek' om maar twee aansprekende voorbeelden te noemen.’ Als de uitkomsten van al deze onderzoeken consequent toegepast worden, kan de zorg tientallen miljoenen goedkoper worden.

NFU

Ook de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ontving uit handen van Pauline Meurs een parel. De UMC’s zijn volgens Meurs leidend geweest bij de uitvoering van vrijwel alle projecten op het gebied van doelmatigheidsonderzoek. Ook in de ontwikkeling van methoden van onderzoek en in de implementatie hebben zij een leidende rol. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. De belangrijkste opdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van VWS en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De ZonMw Parel is een onderscheiding voor projecten of organisaties die een bijzondere bijdrage leveren aan onderzoek en zorg, vaak aansluitend bij actuele ontwikkelingen en met een sterk accent op toepasbaarheid.