ZN-cijfers over praktijkvariatie bij rughernia moeilijk te duiden

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) maakt zich zorgen over het beeld dat mogelijk ontstaat als gevolg van de publicatie van cijfers van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de praktijkvariatie bij operaties aan een rughernia. Bij rughernia blijkt dat de verschillen in de gekozen behandelopties tussen zorgaanbieders groot zijn. Maar omdat niet is vastgesteld in welke mate praktijkvariatie goed of slecht is, kan met deze cijfers niet worden vastgesteld waar sprake is van ongewenste praktijkvariatie.

Samenwerking

Praktijkvariatie is niet per definitie ongewenst en de variatie verschilt sterk per aandoening. Dit heeft te maken met het feit dat bij bepaalde aandoeningen meerdere behandelopties bestaan. Om meer inzicht te krijgen waar en bij welke aandoeningen ongewenste praktijkvariatie bestaat, is meer samenwerking nodig tussen zorgverzekeraars, ziekenhuizen, medisch specialisten en patiëntenorganisaties. Het naar buiten brengen van cijfers is weliswaar transparant en kan bijdragen aan meer inzicht, maar zolang de cijfers moeilijk zijn te duiden hebben patiënten hier weinig aan.

Grip

Om meer grip te krijgen op praktijkvariatie is de OMS samen met de wetenschappelijke verenigingen en ZonMw de campagne Verstandig Kiezen gestart. De campagne wordt ondersteund door patiëntenorganisatie NPCF. Zo worden er voor de behandeling van verschillende aandoeningen door de betrokken wetenschappelijke verenigingen zogeheten ‘Verstandige Keuzes’ geformuleerd. Dit zijn ‘evidence based’ aanbevelingen waarmee artsen en patiënten samen beslissingen kunnen nemen over de beste behandeling voor de patiënt. De verwachting is deze aanpak leidt tot meer eenvormigheid in de gekozen behandelopties en daarmee praktijkvariatie terugdringt.

Verstandige Keuzes

Juist deze week zullen de eerste Verstandige Keuzes voor rughernia worden gepubliceerd door de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie. In het verlengde hiervan zal in januari gestart worden met een klinische registratie naar de rughernia en met onderzoek naar de rugherniazorg in twee regio’s in Nederland. Zo werken de neurochirurgen, samen met de neurologen en orthopeden, binnen Verstandig Kiezen aan steeds betere herniazorg in Nederland.

Europees kampioen

De OMS benadrukt dat Nederland vorige week voor het vierde jaar op rij Europees kampioen gezondheidszorg is geworden. Nederland staat in totaal al acht jaar in de top-3 van de gezaghebbende European Health Consumer Index. Tevens bleek vorige week uit cijfers van onderzoeksinstituut NIVEL dat het vertrouwen van patiënten in medisch specialisten onverminderd groot is. De specialisten scoorden een 8,8 en zijn daarmee de betrouwbaarste zorgaanbieders.