‘Willen we de zorg anders organiseren, dan moeten alle zorgverzekeraars mee’

‘Dokters zijn slim, daadkrachtig en intrinsiek gemotiveerd. Dat leidt tot grote innovatiekracht. Daarom vraag ik van de overheid, beleidsmakers en instituten om dit de kern van hun beleid te maken. Geef dokters de ruimte en vertrouwen, zorg dat je die innovatiekracht faciliteert en rem het niet met wet- en regelgeving.’ Dat zegt Peter Paul van Benthem in een interview met Albert Magazine over netwerkgeneeskunde.

Albert Contact, het relatiemagazine van het Albert Schweitzer ziekenhuis sprak in februari met Van Benthem over netwerkgeneeskunde. Netwerkgeneeskunde is één van de vier pijlers in de toekomstvisie van de Federatie Medisch Specialisten en een van de beste manieren om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. ‘Met de ruim 215 initiatieven in heel Nederland voor de juiste zorg op juiste plek zijn we enorm op dreef. Daaraan zie je dat er genoeg innovatiekracht is vanuit zorgprofessionals, van specialist tot huisarts.’

De medisch specialist beweegt zich in een flexibel netwerk van zorgprofessionals met de patiënt als uitgangspunt. Wat vraagt dat van de medisch specialist? Van Benthem: ‘Dat je initiatiefnemer bent voor het bouwen van een netwerk, eindverantwoordelijk bent voor de zorg binnen dat netwerk en spelverdeler moet zijn. Die taken wissel je af met verschillende zorgverleners, waarbij je de regie overdraagt. Dat vereist natuurlijk goede afspraken.’
Van Benthem ziet dat medisch specialisten netwerkgeneeskunde steeds hoger op hun agenda zetten en samen met de raad van bestuur in het ziekenhuis zoeken naar mogelijkheden om hun patiënten de juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Ook bespreekt hij in het interview wat daarvoor nodig is en hoe je omgaat met struikelblokken als ict en financiën. Zo is Van Benthem er voorstander van om het Nationaal Groeifonds in te zetten voor een landelijke ict-infrastructuur in de zorg. Want ‘Ict is nu zo’n lappendeken dat we de meest elementaire gegevens niet in kunnen zien en dat geeft vaak problemen bij overdracht. En de beperkte investeringsruimte bij ziekenhuizen zal nooit leiden tot fantastische ict-systemen.’
Maar ondanks de struikelblokken blijkt de motivatie van dokters in de praktijk vaak al sterk genoeg om ze te overwinnen. ‘Geef dokters de ruimte en vertrouwen, zorg dat je die innovatiekracht faciliteert en rem het niet met wet- en regelgeving.’ Van Benthem noemt het medisch leiderschap dat medisch specialisten tijdens de COVID-crisis hebben laten zien doordat ze ruimte een vertrouwen kregen: ‘Laten we dat bewaren en bewaken en niet terugschieten in controleren en beheersen. Doen we dat wel, dan verliezen we innovatiekracht en doen we de kwaliteit van de patiëntenzorg tekort. Zeker naar de toekomst toe.’

Lees hier het hele interview in Albert Contact