Wetsvoorstel zorgcontractering in de maak

Het kabinet wil het aantal niet-gecontracteerde zorgaanbieders terugdringen omdat dit naar haar mening een belemmering vormt voor goede betaalbare zorg. Minister De Jonge van VWS werkt daarom aan een wetsvoorstel dat naar verwachting voor de zomer naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Aanleiding voor het wetsvoorstel is het grote aantal niet-gecontracteerde zorgaanbieders in de wijkverpleging en de GGZ.

Eerdere voorstellen om de wet voor zorgcontractering te wijzigen hadden invloed op de vrije artsenkeuze. Een wetsvoorstel van minister Schippers strandde in 2014 in de Eerste Kamer. De inhoud van het nieuwe wetsvoorstel is nog niet bekend. De Federatie Medisch Specialisten volgt de totstandkoming van deze komende wetswijziging op de voet.