Wetenschappelijke verenigingen timmeren aan de weg

Afgelopen jaar hebben de wetenschappelijke verenigingen weer veel geïnvesteerd in kwaliteitsbeleid: zo zijn er onder andere 12 nieuwe consultkaarten en 6 kennisagenda’s opgeleverd. Daarnaast zijn er 40 nieuwe richtlijnen en een groot aantal modules ontwikkeld en werd de Richtlijnendatabase ruim een miljoen keer bezocht. Het Kennisinstituut van de Federatie gaf advies en methodologische ondersteuning bij deze projecten.

Afgelopen jaar is onder meer de richtlijn Beleid rondom spoedoperaties gelanceerd. Deze richtlijn geeft duidelijkheid bij discussies over welke spoedpatiënt als eerste aan de beurt is in de OK. De klinisch geriaters lanceerden de richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling. Deze richtlijn helpt zorgprofessionals om ouderenmishandeling vroegtijdig te signaleren, adequaat te handelen en de zorg voor deze patiënten te verbeteren. Meest geraadpleegde richtlijnen dit jaar waren Preventie van valincidenten bij ouderen, Antitrombotisch beleid en Diabetes mellitus.
Om meer te leren over de methodiek van richtlijnontwikkeling, volgden afgelopen jaar 120 medisch specialisten en aios een training bij het Kennisinstituut. Teus van Barneveld, directeur Kennisinstituut: “Daarnaast zijn met ZonMw 135 lopende doelmatigheidsonderzoeken gekoppeld aan richtlijnen in de richtlijnendatabase. Een belangrijke stap want daarmee kunnen de onderzoeksresultaten sneller op de werkvloer worden toegepast.”

Kennisagenda’s

Elke medisch specialist loopt in de praktijk tegen dilemma’s aan: bij een gescheurde achillespees kun je bijvoorbeeld kiezen uit gips of opereren. Maar wat is nou het meest effectief en voor wie? Dat weten we niet. Dieuwke Leereveld, adviseur: “Van de helft van de behandelingen is de winst voor de gezondheid niet of onvoldoende wetenschappelijk onderzocht. Dit soort vragen beantwoorden we met zorgevaluatie-onderzoek. De eerste stap daarin is het maken van een kennisagenda. Met input vanaf de werkvloer en patiëntenorganisaties zetten we de meest prangende kennishiaten op een rij.” Elf wetenschappelijke verenigingen hadden hun kennisagenda al gepubliceerd in de afgelopen vijf jaar. Daar zijn er in 2018 zes bijgekomen. Een van deze kennisagenda’s was die van de chirurgen. Onder andere willen zij onderzoeken wat de beste behandeling is van een vingerfractuur. Ook willen ze een antwoord op de vraag of het zinvol is om een wonddrain te plaatsen na mammachirurgie.

Samen beslissen in de spreekkamer

In de spreekkamer maken arts en patiënt samen de afweging welke zorg het beste past bij de situatie van de patiënt. Consultkaarten helpen daarbij: op deze schema’s staan alle behandelopties van een specifieke aandoening overzichtelijk op een rij, met de belangrijkste vragen en antwoorden. Zo helpt de nieuwe consultkaart diabetes type 1 patiënten om samen met hun dokter de afweging te maken of een insulinepomp of een insulinepen de beste optie is voor de patiënt. Naast deze consultkaart publiceerden de wetenschappelijke verenigingen in samenwerking met patiëntenverenigingen nog 11 nieuwe consultkaarten. In totaal zijn er nu 28 beschikbaar op www.consultkaart.nl. Daarnaast is afgelopen jaar de lijn voortgezet om patiënteninformatie bij richtlijnen te ontwikkelen voor Thuisarts.nl

Meer informatie

Als onderdeel van de Federatie Medisch Specialisten biedt het Kennisinstituut wetenschappelijke verenigingen advies en methodologische ondersteuning bij projecten op het gebied van richtlijnen, zorgevaluatie, patiënteninformatie, kwaliteitsmeting & kwaliteitsvisitatie en het opzetten en implementeren van kwaliteitsbeleid. Meer weten? Kijk hier.