Webinar: Hoe organiseren we de tweede COVID-golf?

Aanstaande woensdagavond 14 oktober van 19.30 tot 21.00 uur houdt de Federatie, in samenwerking met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), een webinar over de organisatorische uitdagingen nu de tweede golf van de COVID-19 epidemie over ons heen komt.

Het webinar richt zich op alle medisch specialisten, bestuurders, managers en andere zorgprofessionals die zich geconfronteerd zien met grote uitdagingen voor zowel de COVID als de non-COVID zorg. We zullen ingaan op ontwikkelingen rondom de tweede COVID-19 golf waar Nederlandse ziekenhuizen momenteel mee geconfronteerd worden. Hoe verloopt de tweede golf? Wat zijn de voorspellingen voor de komende 6 weken? Waarin verschilt de tweede van de eerste golf zowel organisatorisch als medisch? Wat zijn de uitdagingen? Wat is er nodig om de tweede golf op te vangen en welke handvatten staan ons ter beschikking?  

Datum: 14 oktober 2020 | 19.30-21.00 uur
Voorzitter webinar: Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten