Webinar: Help elkaar helpen

Op donderdag 5 november om 19.30 uur organiseert de Federatie Medisch Specialisten het webinar ‘Help elkaar helpen’. Het webinar richt zich in het bijzonder op medisch specialisten en andere professionals die betrokken zijn bij de inzet van artsen op de verschillende afdelingen in de ziekenhuizen tijdens deze crisis.

Met de almaar stijgende druk op de ziekenhuizen wordt het steeds lastiger om genoeg ‘handen aan het bed’ te organiseren. Op de ic, de COVID-afdelingen en op de reguliere verpleegafdelingen neemt het capaciteitsprobleem met de dag toe. Hoe zorg je er met elkaar voor dat iedere patiënt kan blijven rekenen op de beste zorg? Hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen hebt op de juiste afdelingen en dat deze collega’s ook goed getraind en begeleid worden? En welke hulpmiddelen zijn er om artsen om- of bij te scholen?

In het webinar bespreken we de aanpak van diverse ziekenhuizen om het capaciteitsprobleem op te lossen. Onder andere het Rijnstate ziekenhuis deelt haar ervaringen met het opzetten van een artsen-flexpool voor de COVID-cohort verpleegafdelingen. Het Amsterdam UMC geeft een toelichting op de training van arts-onderzoekers zodat zij ingezet kunnen worden op reguliere verpleegafdelingen. Door deze aanpak komt er capaciteit vrij voor de COVID-afdeling.

Deelnemers aan de webinar worden gevraagd hun voorbeelden digitaal te delen, zodat collega’s inspiratie kunnen opdoen om ‘Help elkaar helpen’ in het eigen ziekenhuis vorm te geven.