'We moeten nu positie pakken'

Wat zijn de gevolgen van invoering van de integrale tarieven in 2015 voor medisch specialisten in dienstverband? Deze vraag stond centraal op de tweede informatiebijeenkomst in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven op 26 maart 2014, georganiseerd door de OMS en LAD. De boodschap van de belangenbehartigers is helder: het is voor medisch specialisten in dienstverband geen ‘ver van mijn bed-show’, ook zij moeten nu positie pakken zodat ze kunnen meebeslissen en een grotere rol kunnen spelen bij het inrichten van de zorg.

Vice-voorzitter Janko de Jonge lichtte de achtergronden van de veranderingen van het bekostigingssysteem toe en de gevolgen voor álle medisch specialisten. Medisch specialisten in vrij beroep moeten dit jaar gaan kiezen voor een nieuw organisatiemodel en hierover onderhandelingen voeren met de Raad van Bestuur. Maar ook medisch specialisten in dienstverband kunnen nauw betrokken zijn hierbij. Janko de Jonge: ‘Het gaat iedereen aan. Als je je niet laat zien, gaan anderen je rol en de daarbij horende verantwoordelijkheden voor je invullen. Dus pak je positie.’

AMS

Onderhandelaar Arthur Warmer van de LAD gaf een presentatie over de laatste stand van zaken rond de AMS. De OMS en LAD voeren samen de onderhandelingen hierover. Centraal staan het inrichten van een veilige en gezonde werkomgeving, goede arbeidsvoorwaarden en het vergroten van de betrokkenheid van de medisch specialist. Arthur Warmer: ‘De nieuwe AMS gaat handvatten bieden voor een gesprekscyclus over een gezonde en veilige inzet van medisch specialisten. Daarnaast krijgen medisch specialisten de verantwoordelijkheid en de ruimte om zelf gezond te roosteren, raden van bestuur zijn verantwoordelijk voor het creëren van de randvoorwaarden.’

Veelgestelde vragen

Rondom de veranderingen in het bekostigingssysteem en de AMS leven nog veel vragen die zijn beantwoord in een FAQ. Medisch specialisten die nog geen lid zijn en toch willen stemmen tijdens de ledenraadpleging over de nieuwe AMS, kunnen nu tegen een gereduceerd tarief lid worden. Meer informatie staat ook op de websites van de belangenbehartigers: Orde.nl en Lad.nl.