‘We hebben meer groene dokters nodig!’

De zorg is een enorme vervuiler. Volgens kwartiermaker Cathy van Beek zijn medisch specialisten zich daar vaak nog onvoldoende van bewust. In de nieuwste editie van ons magazine De Medisch Specialist, die vandaag op de mat ligt, houdt zij een vurig pleidooi voor meer duurzaamheid in de zorg: ‘Als het niet linksom kan, dan rechtsom. En als het niet morgen lukt, dan overmorgen.’

Minstens vijf procent van alle CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de zorgsector. Van Beek: ‘Denk alleen al aan het energieverbruik, verspilling van eten en medicijnen, alle wegwerpartikelen, medicijnresten in water, patiënten en medewerkers die met de auto naar het ziekenhuis komen. Best opmerkelijk dat ziekenhuizen er zijn om zieke mensen beter te maken, zonder te kijken naar het vervuilende en dus ziekmakende aspect van de zorg zelf.’ Gelukkig ziet ze in de praktijk steeds meer medisch specialisten die hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Zo strijdt oncologisch chirurg Ignas de Bebber van voor een beter milieu met minder stikstofvervuiling. Nefroloog Peter Blankenstijn gaat het zorgpad dialyse vergroenen, en colorectaal chirurg Jeroen Meijerink doet dit op de OK. ‘Met de OK heb je meteen een grote brok CO2-uitstoot te pakken; ongeveer dertig procent van het hele ziekenhuis.’

Administratielast, kunstmatige intelligentie en preventie

In deze editie van het magazine vertellen kno-arts Robert van Haastert en chirurg Mike Liem hoe hun wetenschappelijke verenigingen het voortouw nemen om de administratielast bij kwaliteitsvisitaties omlaag te krijgen. En radiologen Tim Leners en Jet Quarles van Ufford laten zien hoe kunstmatige intelligentie ervoor zorgt dat de radiologie zich razendsnel ontwikkelt op het gebied van beeldvorming, beeldinterpretatie en preventie. ‘Computeralgoritmes kunnen ons helpen om mensen die baat hebben bij een bepaalde behandeling, vooraf uit te kiezen. Dat is prettig voor de patiënt én voor de behandelaar, omdat op voorhand al duidelijk is of een therapie wel of niet aanslaat. In dat laatste geval kan de arts kiezen voor een andere behandelmethode. Ook ons zorgsysteem vaart er wel bij, want sommige therapieën zijn ontzettend duur. Als je vooraf weet dat deze geen effect hebben, voorkom je onnodige kosten.’

Twitterende dokters

Daarnaast vertellen vier medisch specialisten, met duizenden volgers op Twitter, hoe zij social media inzetten om vakinhoudelijke ontwikkelingen en het nieuws te volgen, maar ook om hun eigen visie te delen en zich te mengen in het maatschappelijk debat. En neuroloog Rianne Wennekes gaat in op het ‘mangomoment’: een klein gebaar van een zorgverlener met een grote impact voor de patiënt.

Het magazine De Medisch Specialist verschijnt vier keer per jaar en wordt verzonden naar de 23.000 aangeslotenen bij de Federatie Medisch Specialisten.

Bekijk of download het magazine