Waarborgen van belang bij akkoord vrije artsenkeuze

De financiële drempels mogen niet te hoog zijn bij de keuze voor een restitutiepolis. De Orde van Medisch Specialisten (OMS)vindt het belangrijk dat alle verzekerden, ongeachte het soort polis, toegang hebben tot goede, veilige en betaalbare zorg. ‘Daarvoor zijn duidelijke waarborgen nodig, zodat ook de naturapolis voldoende keus biedt en de restitutiepolis een reëel alternatief blijft.’ Dat schrijft de KNMG op 6 juni 2014 op haar website in reactie op het gisteren gesloten akkoord over de vrije artsenkeuze.

De invloed van zorgverzekeraars bij de inkoop van zorg kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de kostenbeheersing in de zorg. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk om een gelijk speelveld in de zorg te creëren. De marktmacht van zorgverzekeraars moet in balans zijn, zodat zorgaanbieders niet volledig afhankelijk worden van de zorgverzekeraars en daarmee hun werk als professionals onvoldoende kunnen uitoefenen.