Vragen over gedwongen loondienstverband

In de afgelopen dagen krijgen we vragen van medisch specialisten over politieke voorstellen om alle (nieuwe) medisch specialisten gedwongen in dienstverband te laten werken. Het is een kwestie die in de afgelopen decennia vaker onderwerp van gesprek is in de politiek en zo ook nu voorafgaand aan de verkiezingen voor de Tweede kamer. We zien op sociale media veel discussie en ook in antwoord op de peiling van de Federatie kwamen afgelopen weken veel signalen bij ons binnen.

De Federatie staat voor het behouden van de vrije beroepskeuze voor medisch specialisten. We brengen deze kwestie ter sprake aan diverse overlegtafels bij stakeholders en politici. Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem: ‘Juist nu we samen met alle collega’s en zorgprofessionals een immense inspanning doen om de COVID-crisis in goede banen te leiden is het onverteerbaar dat op basis van onjuiste premisses de vrije keuze van medisch specialisten wordt afgenomen.’
In diverse media-uitingen is door onze bestuurders het standpunt van de Federatie uitgedragen en daar gaan wij zeker mee door. Anesthesioloog en vicevoorzitter van de Federatie Robert Sie zegt hierover in het Financieel Dagblad: 'Het tegen de zin verplicht in dienstverband brengen, dat vindt mijn achterban echt een belediging. We willen zorgprofessionals toch meer ruimte geven? Ik ben niet tegen loondienst, wel tegen gedwongen loondienst voor iedereen. Maar de kernvraag is: voor welk probleem is dit eigenlijk een oplossing?'
In het blog van Peter Paul van Benthem deze week in Medisch Contact schrijft hij: ‘Ik vond het mooi om te zien dat alle politieke partijen vorige week tijdens het Grote Zorgdebat het erover eens waren dat we af moeten van de administratielast. Ook meer vertrouwen geven aan de zorgprofessional werd door verschillende politieke partijen genoemd. Mooie woorden, maar ik vind het onbegrijpelijk dat er tegelijkertijd aangestuurd wordt op grote stelselwijzigingen, zoals alle medisch specialisten in loondienst.’

Als Federatie staan wij in continu contact met de achterban om deze kwestie te bespreken en aan te geven welke stappen wij zetten om te voorkomen dat dergelijke politieke plannen onrust veroorzaken in onze sector. Afgelopen weken hielden we een peiling onder onze achterban met de vraag ‘Wat is uw boodschap aan de politiek?’ Er kwamen op vele onderwerpen reacties van meer dan 900 medisch specialisten bij ons binnen. Een medisch specialist geeft in de peiling zijn boodschap aan de politiek: ‘Er wordt heel hard gewerkt in de medische sector, met hoge intrinsieke motivatie van medisch specialisten. Stimuleer de inzet van medisch specialisten en straf ze niet af door maatregelen, zoals het verplichten van medisch specialisten tot een loondienstverband, waarvan het maar zeer de vraag is of ze bijdragen aan kostenefficiënte, topklinische zorg.’ Een ander geeft aan; ‘Creëer na een onstuimige tijd geen nieuwe chaos door nieuwe maatregelen maar zorg voor rust, financiële ruimte en herstel.’

Medisch specialisten die vragen hebben over deze kwestie kunnen indien gewenst contact opnemen met het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD.