Voortgang wijziging regeling 'Reden van voorschrijven op recept en uitwisseling labwaarden'

In 2012 is de Geneesmiddelenwet en een daarop gebaseerde ministeriële regeling gewijzigd. Door deze wijziging moeten artsen in bepaalde gevallen de reden van voorschrijven op het recept vermelden. Ook dienen zij bepaalde labwaarden aan de apotheker te verstrekken. Dit om de patiënt nog betere en veiligere zorg te kunnen verlenen op gebied van medicatie.

De KNMG, KNMP, LHV, NHG, NVZA, en OMS vonden dat die regeling beter kon, voornamelijk uit het oogpunt van patiëntveiligheid. Daarom hebben de beroepsverenigingen bij het ministerie VWS aangegeven met een alternatief voorstel te komen. Hierover hebben zij in het afgelopen jaar met elkaar intensief overleg gevoerd. Welke vorderingen zijn sindsdien gemaakt?