Voormalig OMS-voorzitter Valentijn overleden

Voormalig voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) Rob Valentijn is op 66-jarige leeftijd overleden. Valentijn was internist-nefroloog en intensivist en voorheen werkzaam in het HagaZiekenhuis in Den Haag. Van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2003 was hij algemeen voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten. Valentijn was tevens oud-voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Tijdens zijn voorzitterschap van de OMS werd overeenstemming bereikt over een nieuwe financierings- en bekostigingssystematiek. In een politiek instabiele periode verdedigde hij in 2003 met succes in de algemene ledenvergadering het onderhandelingsresultaat. Valentijn luidde daarmee het begin van een nieuw tijdperk in. Naast de invoering van de DBC-tarieven per 1 januari 2005 heeft hij belangrijk voorwerk verricht voor een akkoord met de minister van VWS over een landelijk uurtarief voor de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren.

Naast het intensiveren van de contacten van de OMS met VWS, NVZ, VAZ (tegenwoordig NFU) en ZN kwam tijdens het voorzitterschap van Rob Valentijn tevens de samenwerking tussen de OMS en De Jonge Orde tot stand.

In 2004 werd Rob Valentijn wegens zijn bijzondere verdiensten voor de medisch specialisten en de medisch-specialistische gezondheidszorg benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Deze Koninklijke onderscheiding ontving hij uit handen van minister Hoogervorst van VWS.

Het bestuur van de OMS is collega Valentijn zeer erkentelijk voor zijn jarenlange inzet voor de behartiging van de materiƫle belangen van de medisch specialisten en voor de bevordering van de kwaliteit en veiligheid van de medisch-specialistische gezondheidszorg. De OMS gedenkt hem in dankbaarheid.