Volg via livestream Het Grote Zorgdebat 2021

De coronacrisis heeft ons zorgsysteem op scherp gezet. Wat kunnen we hiervan leren? Welke plannen hebben onze politieke partijen voor de komende jaren? Tijdens het Grote Zorgdebat op maandagavond 8 maart 2021 debatteren kandidaat-Kamerleden hierover in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021.

Volg de vierde editie van Het Grote Zorgdebat maandag 8 maart tussen 19.30 - 21.00 uur online via de livestream op de website hetgrotezorgdebat.nl

Debat thema’s

Op het programma staan vier thema’s:
 • het preventiebeleid,
 • de digitalisering van de zorg,
 • de regiefunctie vanuit politiek Den Haag
 • de arbeidsmarkt.
Vragen die daarbij centraal staan:
 • hoe zetten we duurzaam in op de transitie van een ziektestelsel naar een gezondheidsstelsel,
 • hoe draagt digitale zorg bij aan meer maatwerk en tijd voor patiënten en cliënten,
 • wat is er nodig om meer samenhang te krijgen in zorg en welzijn
 • en hoe lossen we het toenemende tekort aan zorgverleners op?

Kandidaat-Kamerleden

De kandidaat-Kamerleden die met elkaar in debat gaan zijn:
 • Attje Kuiken (PvdA)
 • Corinne Ellemeet (GroenLinks)
 • Eva van Esch (PvdD)
 • Fleur Agema (PVV)
 • Kees van der Staaij (SGP)
 • Liane den Haan (50PLUS)
 • Maarten Hijink (SP)
 • Mirjam Bikker (CU)
 • Mona Keijzer (CDA)
 • Thom van Campen (VVD)
 • Tunahan Kuzu (DENK)
 • Vera Bergkamp (D66)
Het verkiezingsdebat staat onder leiding van Donatello Piras van het Nederlands Debat Instituut en Aldith Hunkar, journalist en presentator.
 

Nabeschouwing

Na afloop van Het Grote Zorgdebat verzorgt Skipr als mediapartner een nabeschouwing van het zorgdebat. In de live nabeschouwing bespreken hoofdredacteur Simon Broersma en senior redacteur Philip van de Poel de belangrijkste uitkomsten van het debat. Te gast zijn voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving Jet Bussemaker en Armand Girbes , Intensivist en Hoofd afdeling intensive care volwassenen Bij het Amsterdam UMC. U kunt de nabeschouwing bekijken via www.skipr.nl/zorgdebat.

Deelnemende zorgorganisaties

Het Grote Zorgdebat wordt dit jaar georganiseerd door Actiz, FBZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, KNGF, KNMG, KNMP, KNMT, LAD, LHV, de Nederlandse ggz, NFU, NVM, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, RegioPlus, V&VN, VGN, ZKN en ZN.