VMS-partners boeken goede resultaten met patiëntveiligheid

Onderzoeksbureau NIVEL heeft in opdracht van NVZ, NFU, OMS en V&VN de implementatie van de patiëntveiligheidsthema’s binnen de Nederlandse ziekenhuizen geëvalueerd. Hieruit blijkt dat er goede resultaten zijn geboekt. Het onderzoek laat ook zien dat de verschillen tussen ziekenhuisafdelingen groot zijn en dat feedbackrapportages helpen bij het verder verbeteren van de patiëntveiligheid. De bevindingen worden gepresenteerd aan de vooravond van een groot internationaal patiëntveiligheidscongres in Den Haag.

Evaluatie thema’s


Ten aanzien van de patiëntveiligheidsthema’s is er flinke vooruitgang geboekt. Ziekenhuizen zijn ver met de implementatie van zeven van de tien inhoudelijke thema’s. De thema’s ‘voorkomen van wondinfecties na operaties’, medicatieverificatie en high risk medicatie (medicatie via een infuus) vragen nog extra aandacht. Uit het NIVEL onderzoek blijkt dat hier onvoldoende verbetering zichtbaar is geweest in het afgelopen jaar. De reden hiervoor is dat deze thema’s complex zijn, problemen worden ervaren met de ICT-ondersteuning of dat ze vanwege het multidisciplinaire karakter, ziekenhuisbreed moeten worden geïmplementeerd. Dit kost meer tijd.

Doorlopend aandacht voor patiëntveiligheid


De NVZ, NFU, OMS en V&VN zijn het eens met het advies van de onderzoekers van bureau NIVEL, dat alle medewerkers in de hele ziekenhuissector doorlopend aandacht moeten besteden aan patiëntveiligheid om deze verder te kunnen verbeteren. Dat is ook één van de redenen waarom deze partijen na het gezamenlijke VMS Veiligheidsprogramma, doorgaan met de implementatie van de veiligheidsthema’s en structureel aandacht besteden aan het onderwerp. Immers, elk jaar verbetert de medische zorg en de kans op het bereiken van een hoge leeftijd neemt toe. Het behandelen van kwetsbare patiënten, met steeds meer en technisch ingewikkelde apparatuur, door steeds meer gespecialiseerde medewerkers maakt dat een goede organisatie en veiligheidsbewustzijn alsmaar belangrijker worden.

Uniek binnen Europa


Het Nederlandse VMS Veiligheidsprogramma is in vergelijking met andere landen uniek, vanwege de brede insteek van de inhoudelijke thema’s, waarbij ook cultuur, communicatie en patiëntenparticipatie wordt meegenomen. De veiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen is hoog te noemen, Nederland scoort relatief goed in vergelijking met andere landen; het percentage vermijdbare medische fouten ligt bij ons ver onder het gemiddelde. Maar het kan altijd beter en veiliger en daar werken Nederlandse ziekenhuizen en hun dokters en verpleegkundigen hard aan, ook in de komende jaren.

Het VMS Veiligheidsprogramma


Het VMS Veiligheidsprogramma is een ambitieus programma, dat in 2008 gestart is op initiatief van de landelijke vertegenwoordigers van ziekenhuizen en umc’s (NVZ en NFU), medisch specialisten (OMS) en verpleegkundigen (V&VN) en op 31 december 2012 officieel is afgerond. Het realiseren van een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is één van de twee pijlers van het programma. De andere pijler wordt gevormd door tien thema’s waarop concrete doelstellingen zijn geformuleerd voor ziekenhuizen om te realiseren.