Vijfjarig jubileum Kennisinstituut

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten bestaat vijf jaar. In deze periode is het uitgegroeid tot partner van de 32 wetenschappelijke verenigingen bij het ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsinstrumenten.

‘Inmiddels hebben we ongeveer driehonderd medisch-specialistische richtlijnen ontwikkeld en wordt de Richtlijnendatabase meer dan 600.000 keer per jaar bezocht’, Vertelt directeur Teus van Barneveld.

In de afgelopen jaren heeft het Kennisinstituut haar activiteiten sterk uitgebreid. Denk aan werkzaamheden op het gebied van zorgevaluatie, zoals het ondersteunen van wetenschappelijke verenigingen bij de ontwikkeling van kennisagenda’s. Maar ook aan patiënteninformatie zoals consultkaarten om arts en patiënt te ondersteunen bij het samen beslissen, en informatie voor Thuisarts.nl over tweedelijns zorg. Ook schakelen wetenschappelijke verenigingen het Kennisinstituut in voor visitaties, kwaliteitsmeting en het ontwikkelen van samenhangend kwaliteitsbeleid.

‘Wie denkt dat het Kennisinstituut zich alleen bezighoudt met richtlijnen, doet er goed aan het jubileumboekje te lezen’, stelt algemeen voorzitter van de Federatie, Marcel Daniëls. ‘Hierin blikken we terug op de vijf jaar dat het Kennisinstituut operationeel is. De parels die we uitlichten, zijn een weergave van de gebieden waarop medisch specialisten werken aan kwaliteit, en hoe het Kennisinstituut hen daarbij in de breedte ondersteunt en faciliteert. Met hart én ziel!’