‘Vertrouwen terugverdienen met kwaliteitsregistraties’

Medisch specialisten hebben te lang vertrouwd op hun autoriteit. Mede daarom spoelt er nu ‘een publieke opinielawine’ over de beroepsgroep heen. Het vertrouwen van patiënten en toekomstige patiënten is geen recht. Dat vertrouwen moet elke dag opnieuw worden verdiend. Dokters moeten hun meerwaarde en betekenis beter laten zien. Dat stelde OMS-voorzitter Frank de Grave maandag 24 juni 2013 bij de opening van het jaarlijkse congres van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Kwaliteitsregistraties zijn volgens De Grave hét antwoord op de maatschappelijke kritiek. ‘Door te werken aan betere en systematische kwaliteitsregistraties maak je als medisch specialist de kwaliteit van je werk meetbaar en inzichtelijk. Daarnaast zijn kwaliteitsregistraties een krachtige katalysator van maatschappelijk zeer wenselijke veranderingen.’ Bijvoorbeeld: het terugdringen van praktijkvariatie; verminderen van het aantal complicaties; concentratie van ziekenhuiszorg bij complexe operaties; openbare kwaliteitsinformatie voor patiënten en toekomstige patiënten.

De Grave waarschuwde voor een overschatting van de (toekomstige) opbrengsten van kwaliteitsregistraties. De OMS-voorzitter wilde zich niet laven aan de miljardenbesparingen waarover bijvoorbeeld DICA-directeur Eric Hans Eddes sprak bij de officiële openingshandeling. ‘Als je hier spreekt van mogelijk vier miljard euro opbrengsten door kwaliteitsregistraties dan heeft het kabinet dit voordat je het weet al ingeboekt voor de volgende rijksbegroting.’

Tenslotte pleitte De Grave voor meer rust op het beleidsfront voor medisch specialisten. Hij haalde daarbij de conclusies aan van het rapport van de commissie-Meurs. ‘Onrust en onduidelijkheid over de positie van de medisch specialist is funest voor de maatschappelijke uitdaging van het toekomstbestendig maken van de zorg in Nederland’, aldus De Grave.