Verslag derde kwaliteitscongres 'Kiezen voor kwaliteit'

Onder het motto ‘Samen kiezen voor kwaliteit’ werd op 9 November het 3e Nationaal Kwaliteitscongres in de Domus Medica in Utrecht gehouden. Dit congres is een initiatief van de 29 wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten. Tijdens de workshops wisselden deelnemers kennis uit over lopende kwaliteitsprojecten, tijdens het debat werd er stevig gediscussieerd over de samenwerking tussen medisch specialisten en journalisten en in de themahoeken werden registratiemetingen en richtlijnontwikkelingen aan elkaar gepresenteerd.

Keuzes in zorg voor kwetsbare ouderen

In toenemende mate voeren medisch specialisten debat over keuzes die in de zorg gemaakt moeten worden. In deze workshop werd aan de hand van presentaties van internist-geriater professor mevrouw de Rooy en klinisch geriater Jue discussie gevoerd over de dilemma’s in de zorg rondom kwetsbare ouderen.

Doelmatig voorschrijven

Met doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen draagt de medisch specialist bij aan kostenbeheersing in de gezondheidszorg. De app en spiegelinformatie over voorschrijfgedrag bieden praktische ondersteuning in het maken van een doelmatige keuze. Uit onderzoek van de NIV en NVvC blijkt dat meerdere factoren het voorschrijfgedrag van de medisch specialist beïnvloeden.

Zinniger zorg door onderzoek

Richtlijnen vormen de kennisbasis voor het medisch handelen en moeten de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg verbeteren. Niet alle zorg staat echter in richtlijnen en voor veel geleverde zorg bestaat nog onvoldoende bewijs. In deze workshop laat het Verloskundig Consortium zien dat goed klinisch evaluatieonderzoek kan bijdragen aan een oplossing voor dit probleem.

Verstandig kiezen

“De houdbaarheid van het zorgstelsel staat onder druk. Welvaartsziekten en zorgkosten stijgen, terwijl de potentiële beroepsbevolking afneemt. Daarmee staan we voor een enorme uitdaging,“ stelt Wilco Peul, neurochirug en voorzitter van de commissie praktijkvariatie van de OMS. Medisch specialisten willen hun verantwoordelijkheid nemen. Eén van de redenen om een campagne ‘Verstandig Kiezen’ te lanceren.

Concentratie van zorg

Concentratie van zorg en regionalisatie is nodig om de betaalbaarheid en toegankelijkheid van gezondheidszorg te behouden en te verbeteren. Kwaliteit en innovatie groeit als medisch specialisten vanuit een gedeelde visie op zorg samenwerken aan de herinrichting van het zorglandschap. Vertrouwen in elkaar en een transparant proces met goede ICT-faciliteiten zijn belangrijke factoren voor succesvolle regionale samenwerking.

Intermezzo

Tijdens het intermezzo tussen de eerste en de tweede workshopronde werd een aantal voorzitters van wetenschappelijke verenigingen door Frénk van der Linden aan de tand gevoeld over hun wensen ten aanzien van toekomstig beleid op het gebied van de medisch-specialistische zorg. Ook Marcel Daniels, voorzitter van Raad Kwaliteit mocht zijn wensen kenbaar maken.

Debat tussen medisch specialisten en journalisten

Het congres werd afgesloten met een hevig debat tussen medisch specialisten en journalisten. Het debat werd geleid door Frènk van der Linden; aan het debat werd vanuit de journaille actief deelgenomen door Peter de Bie (Tros Nieuwsshow), Rinke van den Brink (zorgredacteur NOS) en Ruud Koolen (hoofdredacteur Skipr). Frank van Wijck (freelance medisch journalist) wijdde zijn blog op de website van Arts&Auto aan dit debat.

Kwaliteitsprijs

Na afloop van het debat werd de Kwaliteitsprijs uitgereikt aan een project van het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem en Achmea. Binnen dit project is een meetinstrument ontwikkeld waarmee farmacologische en psychosociale interventies voor dementie geëvalueerd kunnen worden. Dit instrument wordt momenteel getest en heeft als doel de meting van kwaliteit van leven te integreren in de dementiezorg.