Verlaag drempel tot anticonceptie en verbreed denken over levenseinde

De KNMG wil drempels tot anticonceptie verlagen om de keuzevrijheid van met name kwetsbare vrouwen te garanderen. Met deze boodschap reageert de KNMG op de Nota medische ethiek van minister Hugo de Jonge. Ook reageert de KNMG op voorstellen rondom euthanasie. De belangrijkste boodschap: voorkom misverstanden en verleg de focus naar levenseinde in de breedte.

In de Nota medische ethiek laat minister De Jonge (VWS) weten hoe het kabinet de komende jaren omgaat met medisch-ethische vragen en wat het kabinet op dit gebied wil bereiken. Hierover voert de Tweede Kamer vandaag een Algemeen Overleg met de minister. De KNMG stuurde in aanloop naar dit overleg een inhoudelijke reactie op de nota, over anticonceptie, kwetsbaar ouderschap en levenseinde.

Lees verder op de website van de KNMG