Verkorting opleidingsduur naar beneden bijgesteld

De opdracht om de opleiding tot medisch specialist te verkorten is teruggebracht van zes naar gemiddeld drie maanden. Dat schrijft het ministerie van VWS in een brief aan de Federatie Medisch Specialisten. Volgens de Federatie komt deze beslissing de kwaliteit van de medisch-specialistische vervolgopleiding ten goede.

De overeengekomen verkorting van de opleidingsduur was één van de maatregelen uit het Opleidingsakkoord uit 2013. Destijds gesloten tussen VWS en de zorgpartijen betrokken bij de medisch-specialistische vervolgopleiding om gezamenlijk invulling te geven aan door VWS beoogde bezuinigingen op de opleiding van medisch specialisten.

Individualisering

Het verzoek om de opleidingsduur niet verder te verkorten was een gezamenlijk initiatief van de Federatie, De Jonge Specialist, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de vereniging van topklinische ziekenhuizen (STZ).

Door de beslissing van het ministerie houdt een aios meer ruimte voor individualisering en vermindert de ervaren opleidingsdruk. ‘Individualisering is in feite opleiden op maat, dat wil zeggen, aansluiten op de individuele ontwikkelsnelheid en ambities van de aios’, licht bestuurslid van de Federatie Hein Brackel toe. ‘Hoe beter de medisch specialist van de toekomst wordt opgeleid, hoe beter het is voor de kwaliteit van zorg en dus voor de patiënt van de toekomst.’

Opleiden 2025

Naast meer gelegenheid voor individualisering kan een aios zich nu ook meer richten op innovaties en nieuwe discipline overstijgende thema’s, zoals samen beslissen, preventie en juiste zorg op de juiste plek. Met het project Opleiden 2025 nemen de wetenschappelijke verenigingen samen met de Federatie het voortouw om deze belangrijke thema’s concreet vorm te geven in alle 30 medisch-specialistische vervolgopleidingen.