Vanaf 2023 registratie telemonitoring mogelijk

Vanaf 2023 kan telemonitoring zelfstandig geregistreerd en gedeclareerd worden. Dat staat in een update van de Wegwijzer bekostiging digitale zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierdoor krijgen medisch specialisten volgens de Federatie meer mogelijkheden om digitale zorg, en daardoor de juiste zorg op de juiste plek te leveren. 
 
Door telemonitoring kan een chronische patiënt op afstand gemonitord worden. Daardoor zijn er vaak minder controle-afspraken nodig, en hoeft de patiënt minder naar het ziekenhuis te komen. Doordat telemonitoring vanaf 2023 apart bekostigd wordt, wordt implementatie makkelijker.  

Samen beslissen 

Volgens de Federatie moet digitale zorg een vast onderdeel zijn van het reguliere zorgproces, maar is het aan de patiënt en de medisch specialist om samen te beslissen of digitale zorg mogelijk is. Niet elke medische zorgvraag is geschikt voor een digitale benadering, en niet iedere patiënt is in staat om de digitale mogelijkheden te benutten. 
 
Bekijk de wegwijzer

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ontwikkelde de Federatie diverse implementatiekaarten, onder meer voor telemonitoring bij COPD, hartfalen en IBD. Momenteel werkt de commissie Regelgeving van de Federatie aan een handreiking over het registreren van telemonitoring samen met de NVZ, NFU, ZN en de NZa.