Update richtlijn Vergroot Ovarium

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) heeft de richtlijn Vergroot Ovarium aangepast op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast zijn er zijn vier nieuwe modules ontwikkeld over het gebruik van tumormarkers, diagnostische modellen, de behandeling van de dermoïdcyste en het contralateraal ovarium. Als hulpmiddel bij de richtlijn zijn de 3 bestaande stroomschema’s geüpdatet en is 1 nieuw stroomschema toegevoegd. Ook zijn er 2 nieuwe Thuisartsteksten ontwikkeld. De inhoud van de consultkaart Vergroot Ovarium is nog steeds up to date.

De richtlijn bevat een aantal belangrijke wijzigingen voor de praktijk. In de nieuw ontwikkelde module ‘Diagnostische modellen’ (module 3) wordt de aanbeveling gedaan om te overwegen het IOTA ADNEX model (cut-off 40%) te gebruiken voor het onderscheid tussen benigne en maligne adnexpathologie. Voorheen werd het RMI 200 model hiervoor aanbevolen. De nieuwste literatuur laat zien dat het IOTA ADNEX diagnostisch beter presteert. Verder is de huidige module ‘Behandeling Vergroot ovarium’ nu opgesplitst in 4 modules waarin de behandeling van de benigne cyste, follow-up van de benigne cyste, behandeling van de dermoïdcyste en het contralateraal ovarium worden beschreven.

De modules gaan over:

  • Diagnostiek: beeldvorming (herzien)
  • Diagnostiek: tumormarkers (nieuw)
  • Diagnostische Modellen (nieuw)
  • Behandeling benigne ogende cyste: chirurgie versus expectatief (herzien)
  • Follow-up duur benigne ovarium cyste (herzien)
  • Dermoïdcyste (nieuw)
  • Contralaterale ovarium (nieuw)
  • Organisatie van zorg (herzien)
  • Implementatieplannen (herzien/nieuw)
  • Stroomschema’s 5.1 tot en met 5.4 (herzien/nieuw)

Consultkaart

De bestaande consultkaart Vergroot Ovarium geeft 4 behandelmogelijkheden weer: afwachten, cyste(s) verwijderen, 1 eierstok volledig verwijderen en beide eierstokken volledig verwijderen. Per behandeling staat weergegeven wat dit inhoudt met de risico’s en voor- en nadelen per behandeling. De consultkaart kunt u samen met de patiënt gebruiken in de spreekkamer. Momenteel loopt er een implementatie-project in meerdere ziekenhuizen om het gebruik van de consultkaart eierstokcystes in de klinische praktijk te verbeteren. Voor meer informatie over consultkaarten kunt u terecht op www.consultkaart.nl.

Samenwerking

Deze richtlijn is ontwikkeld door de NVOG in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie, Stichting Bekkenbodem4All, Patiëntenfederatie Nederland en met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.