Update richtlijn pediatrisch delier en emergence delier

Aan de richtlijn Pediatrisch delier (PD) is een nieuw onderdeel toegevoegd over het emergence delier. De richtlijn geeft handvatten voor het herkennen en behandelen van deze twee typen delier bij kinderen met een somatische aandoening die verblijven in een intramurale setting/ziekenhuis. De patiƫntengroep bestaat vooral uit kritisch zieke kinderen op een ic maar soms ook uit kritisch zieke kinderen op een verpleegafdeling in een ziekenhuis.

Bekijk de richtlijn

Mogelijke oorzaken van een pediatrisch delier (PD) of emergence delier (ED) zijn een ingrijpende operatie, hart- of longziektes, hersenaandoeningen, een infectie, stoornissen in de stofwisseling of hormonale factoren. Een delier kan verder ontstaan door ernstig hersenletsel, na het wakker worden uit narcose, na het minderen van pijnstillers of narcosemiddelen en door stress, angst of te weinig slaap. Een delier is vaak tijdelijk. De verwardheid vermindert meestal weer als de lichamelijke conditie verbetert. Op ic-afdelingen heeft 5 tot 29 procent van de kinderen last van een PD of ED.

De richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) in samenwerking met een multidisciplinaire werkgroep. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid.

De Richtlijnendatabase is ook beschikbaar als een app voor telefoon en tablet. Met deze app kun je snel aanbevelingen opzoeken, richtlijnen volgen en notificaties ontvangen bij wijzigingen van richtlijnen. Lees meer over de app of download hem meteen in de App Store of de Google Play Store.