Update richtlijn Meerlingzwangerschap

Er zijn nieuwe modules toegevoegd aan de richtlijn Meerlingzwangerschap. Deze aanpassingen zijn gedaan omdat er kennislacunes waren, er veel praktijkvariatie was, de huidige richtlijnen verouderd waren en er nieuwe literatuur beschikbaar was. De nieuwe aanbevelingen sluiten aan bij de meest recent beschikbare literatuur en de huidige praktijk.  

De volgende modules zijn nieuw:  

  • Tranexaminezuur ter preventie van HPP 
  • Sectio grote meerling 
  • Optimale termijn bevalling monochoriale tweelingen 
  • Optimale termijn bevalling dichoriale tweelingen 
  • Verkorting geboorte-interval 

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op: 

  • Termijn bevalling van dichoriale tweelingen 
  • Bewust een afweging maken over het geboorte-interval 
  • Opties voor modus partus drielingzwangerschap 

Momenteel wordt nog de flowchart Zorgpad begeleiding meerlingen geüpdatet. Daarnaast wordt er Thuisarts informatie over dit onderwerp ontwikkeld. Meer informatie over monochoriale tweelingen en aanverwante ziektebeelden is te vinden op de website www.foetaletherapie.nl.

Samenwerking

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). De richtlijn is opgesteld door een werkgroep met gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en patiëntvertegenwoordigers. 

Bekijk de richtlijn