Update COVID-19 leidraad Testbeleid en inzet zorgmedewerkers in het ziekenhuis

COVID-19 lijkt het einde van de pandemische fase te naderen, maar het thuisblijven van positief geteste zorgmedewerkers kan nog steeds tot grote capaciteitsproblemen leiden in de zorg. In deze fase van de pandemie kunnen de gevolgen van deze maatregelen mogelijk tot meer gezondheidsschade leiden dan virusoverdracht in het ziekenhuis. Daarom is de leidraad Testbeleid en inzet van zorgmedewerkers van het expertiseteam Infectiepreventie herzien en in lijn gebracht met het nieuwe landelijke beleid.

Beleid bij positief getest personeel

De basis van de leidraad blijft hetzelfde: testen bij klachten en minimaal 5 dagen thuisblijven na een positieve test voordat je weer met patiënten gaat werken. Bij grote capaciteitsproblemen kan overwogen worden ook medewerkers die positief getest zijn onder bepaalde voorwaarden in te zetten in de zorg. Voorheen moest hierover regionaal worden afgestemd. Nu kan er lokaal een afweging worden gemaakt, waarbij het crisisbeleid team (CBT) en de Raad van Bestuur (RvB) van de instelling kunnen besluiten.

Testen

Tot op heden testten zorgmedewerkers zich met een antigeen test of PCR-test. Na een negatieve antigeen test moest de uitslag verplicht bevestigd worden met een PCR-test. In het nieuwe advies ligt de keuze voor het type test op instellingsniveau. Daarnaast is het in deze fase van de pandemie niet meer nodig om een negatieve of positieve uitslag nog te bevestigen met PCR-test. Wel wordt er geadviseerd om bij een negatieve antigeentest, deze 1 of 2 dagen later nog eens te herhalen. Ook blijft de maatregel van toepassing dat medewerkers bij respiratoire klachten binnen 1,5 meter van anderen (patiënt of collega) een masker dragen, handhygiëne goed toepassen en waar mogelijk afstand houden, ook bij een negatieve test. 
 
De leidraad is opgesteld door het expertiseteam Infectiepreventie van de Federatie Medisch Specialisten. Het expertiseteam is destijds in het leven geroepen om te adviseren over binnenkomende vragen met betrekking tot infectiepreventie. Alle werkgroepleden zijn door de wetenschappelijke verenigingen gemandateerd. 
 
Bekijk de leidraad