Uitreiking boekje over historie antibioticabeleid Nederland

Het antibioticabeleid van Nederland scoort in vergelijking met andere Europese landen al jaren heel goed, blijkt uit onderzoeken van het ECDC, het Europese RIVM. Nederlanders gebruiken de minste antibiotica van alle Europeanen. In het voorkomen van antibioticaresistentie scoort ons land al even goed. Tijdens de Europese Antibiotica Dag op 18 november reikte journalist en schrijver Rinke van den Brink een boekje uit aan NVMM-voorzitter Ann Vossen: ‘De kliniek in - Betrokkenen over het ontstaan van het succesvolle Nederlandse antibioticabeleid.’

In het boekje schetst Van den Brink hoe het gelukt is om zulk kwalitatief hoogstaand beleid te ontwikkelen voor het gebruik van antibiotica, het monitoren van antibioticaresistentie en de bestrijding van infectieziekten. Hoe is het beleid tot stand gekomen en wat is er nodig om dit systeem ook voor de toekomst te behouden? Van den Brink schreef het boek op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).