Uitnodiging Webinar: Organisatie (non-)COVID zorg

Donderdagavond 29 oktober om 19.30 uur houdt de Federatie Medisch Specialisten samen met de NFU, de NVZ en het LCPS een webinar over de organisatie van de COVID zorg en non-COVID zorg.

De continu├»teit van zorg in Nederland staat op dit moment ernstig onder druk. De huidige situatie in de gehele gezondheidszorgsector leidt ertoe dat er in deze fase van de crisis scherpere keuzes moeten worden gemaakt op basis van de urgentie. Daarbij is het streven om in elk geval naast de acute zorg ook de kritieke planbare non-COVID zorg - zorg die binnen 6 weken geleverd moet worden - op peil te houden. Dit om blijvende gezondheidsschade en/of het verlies van levensjaren bij deze pati├źnten zo veel mogelijk te voorkomen.

Tijdens dit webinar bespreken we aan de hand van de laatste cijfers en ontwikkelingen de gevolgen hiervan voor de organisatie van de zorg. Daarbij schetsen we de situatie op dit moment in een aantal ziekenhuizen.

Ook gaan we tijdens dit webinar in op de maatregelen die minister Van Ark voor Medisch Zorg met alle zorgpartijen heeft afgesproken. Het doel van deze maatregelen is de toegankelijkheid van kritieke planbare klinische zorg en (semi-)acute zorg voor alle Nederlanders, lokaal en regionaal, op een landelijk niveau gelijk te houden. In een paneldiscussie spreken we over de situatie waar we op dit moment mee geconfronteerd worden, de uitdagingen waar we allemaal voor staan, en de oplossingen die er zijn. Om medisch specialisten en raden van bestuur te ondersteunen bij de moeilijke keuzes die de komende periode moeten worden gemaakt, is een raamwerk ontwikkeld dat tijdens dit webinar zal worden gepresenteerd.

Datum: 29 oktober 2020 | 19.30-21.00 uur
Voorzitter webinar: Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten