Uitnodiging informatiebijeenkomsten voor medisch specialisten in dienstverband

Op welke onderwerpen zetten de OMS en de LAD in tijdens de huidige onderhandelingen over een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling voor Medisch Specialisten (AMS)? Wat zijn de organisatiemodellen 2015 en wat kunnen deze betekenen voor uw positie als medisch specialist in dienstverband? Deze vragen staan centraal tijdens drie informatiebijeenkomsten die de OMS en de LAD eind maart organiseren voor medisch specialisten in dienstverband. Informeer uzelf en meld u aan voor een van deze bijeenkomsten.

Stand van zaken AMS

Allereerst informeren wij u over de stand van zaken rondom de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling voor Medisch Specialisten (AMS). Zo wordt de inhoud van de nieuwe regeling toegelicht met specifieke aandacht voor het statuut en de arbeidsvoorwaardenregeling.

Organisatiemodellen 2015

Het tweede deel van de avond staat in het teken van de organisatiemodellen 2015. Deze kunnen de positie van medisch specialist in dienstverband beïnvloeden. Van belang is na te gaan wat dit voor uzelf betekent. Los van de gedachtenvorming binnen uw instelling kan de keuze om betrokken te raken bij de discussie ook een eigen afweging of wens zijn. Mogelijk ziet u, als medisch specialist in dienstverband of als vakgroep, de aankomende veranderingen als aanleiding om uw eigen positie te heroverwegen. Bijvoorbeeld als u in deze fase de mogelijkheden wilt onderzoeken voor een overstap naar vrij beroep.
Na beide presentaties is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Waar en wanneer?

De informatiebijeenkomsten voor medisch specialisten in dienstverband vinden plaats op:

  • 20 maart 2014 in Assen, Van der Valk Hotel
  • 26 maart 2014 in Veldhoven, Máxima Medisch Centrum
  • 27 maart 2014 in Utrecht, Domus Medica.

De bijeenkomsten starten om 19.15 uur. Vanaf 18.30 uur staan er broodjes voor u klaar. Aansluitend is er een borrel.

Aanmelden