Twee nieuwe leden in Federatiebestuur

De Algemene Vergadering stemt in met de benoemingen van chirurg Jelle Ruurda en internist-nefroloog Iris Verberk tot nieuwe algemene bestuursleden van de Federatie Medisch Specialisten. Jelle Ruurda heeft in het bestuur de portefeuille innovatie, wetenschap en zorgevaluatie en is daarnaast voorzitter van de Raad Wetenschap & Innovatie. Iris Verberk is portefeuillehouder informatiebeleid. De benoeming geldt voor 3 jaar.

Jelle Ruurda (1975) is gastro-intestinaal en oncologisch chirurg in het UMC Utrecht. Binnen het UMC Utrecht houdt hij zich met name bezig met operaties aan maag en slokdarm en minimaal invasieve chirurgie bezig. Sinds 2019 is hij hoogleraar minimaal invasieve robot-geassisteerde chirurgie. Ruurda: ‘De medische wereld moet innovaties omarmen en tegelijk kritisch evalueren. Waar dat samenkomt, kunnen we werken aan echte vooruitgang, die dan per definitie ook nog eens doelmatig is. Daar wil ik me de komende jaren voor inzetten.’

Iris Verberk (1973) is werkzaam als internist-nefroloog en Chief Medical Information Officer (CMIO) in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Ze is tevens lid van het stafbestuur in haar ziekenhuis. Vanaf de oprichting in 2015 tot 2020 is zij voorzitter geweest van het CMIO Medisch Informatiemanagement Netwerk NL. Verberk: ‘Ik kijk er naar uit om vanuit mijn ervaring en expertise bij te kunnen dragen aan de ambitie van de Federatie om de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld te leveren. Met name de inbedding van innovaties, gegevensuitwisseling en nieuwe zorgtechnologie in het zorgproces hebben de komende jaren mijn aandacht.’

De benoemingstermijn van kinderarts Ruud van Gilst is geëindigd. Van Gilst was de afgelopen jaren bestuurslid met de portefeuille dienstverband. De Federatie dankt hem voor zijn betrokkenheid en inzet, vooral op het gebied van gezond en veilig werken en levensfasebeleid. Van Gilst: ‘Besturen op dit hoge niveau was voor mij een hele nieuwe ervaring en ik ben blij dat ik die ervaring heb mogen opdoen. Ik wil alle medisch specialisten danken voor hun vertrouwen.’

Bekijk de samenstelling van het bestuur van de Federatie