Top 10 kennisvragen zorgevaluatie

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) presenteert de top 10 kennisvragen van 2020 binnen de medisch specialistische zorg waarvoor zorgevaluatie nodig is. Deze kennisvragen zijn gezamenlijk opgesteld door de samenwerkende partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg (HLA), waar ook de Federatie Medisch Specialisten in vertegenwoordigd is. ZonMw stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Met het beantwoorden van deze kennisvragen willen de HLA-partijen een belangrijke volgende stap zetten in het gepast gebruik van zorg. Met zorgevaluatie krijgen we een beter inzicht in de vraag welke zorg voor welke patiënt het meest gepast is, zodat patiënten kunnen rekenen op de beste zorg: toegankelijk, innovatief en betaalbaar.

Top 10 kennisvragen medisch-specialistische zorg 2020
7 van de 10 kennisvragen zijn afkomstig uit de kennisagenda’s van de verschillende wetenschappelijke verenigingen. In willekeurige volgorde een omschrijving van de 10 geformuleerde vragen:

 1. Wat is het effect van het personaliseren van de nacontrole en nazorg bij kanker? Hierbij wordt onder andere gekeken naar de effectiviteit van de nacontrole/ nazorg en op de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de patiënt.
 2. Wat is de beste behandeling voor mannen met hoog risico prostaatkanker als we kijken naar kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit en progressieve overleving?
 3. Kan een preoperatief Multi Disciplinair Overleg (MDO) onnodige operaties en complicaties voorkomen en de kwaliteit van leven verhogen voor hoog-risico patiënten?
 4. Wat is het meest kosteneffectieve diagnostische traject bij patiënten met stabiele pijn op de borst?
 5. Wat zijn de effecten van passende zorg in de laatste levensfase (advanced life care planning) en het samen beslissen van patiënt en arts (shared decision making) bij patiënten met dementie?
 6. Wat is de beste behandeling voor slikproblemen bij kwetsbare ouderen?
 7. Wat is de effectiviteit van verschillende systemische behandelingen en lichttherapie bij patiënten met constitutioneel eczeem (CE)?
 8. Wat zijn bij katheter geassocieerde urineweginfecties (UWI) veilige en effectieve behandelalternatieven voor antibiotica?
 9. Leidt een reductie in de hoeveelheid geneesmiddelen of een verlaging van de dosis van geneesmiddelen tot een betere kwaliteit van leven bij eenzelfde levensduur bij ouderen?
 10. Hoe zinvol zijn statines voor oudere patiënten (> 70 jaar) met een doorgemaakte TIA in relatie tot het voorkomen van recidieven en de kwaliteit van leven?

  Lees ook het nieuwsbericht op de website van ZE&GG