Toelichting voor medisch specialisten additionele 3e COVID-19 vaccinatie

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het RIVM geïnventariseerd welke patiëntengroepen baat zouden kunnen hebben bij een 3e COVID-19 vaccinatie. Het gaat om 200.000 tot 400.000 patiënten met een ernstige afweerstoornis (ernstig immuungecompromitteerde patiënten) vanaf 12 jaar, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist. In een toelichting van het RIVM voor medisch specialisten en uitvoerende partijen is beschreven welke patiënten in aanmerking komen, hoe de selectie tot stand is gekomen en hoe de implementatie eruit komt te zien.

Veel immuungecompromitteerde patiënten zijn voldoende beschermd met twee COVID-19 vaccinaties. Er zijn echter patiënten in een aantal specifieke groepen die na twee vaccinaties onvoldoende antistoffen hebben opgebouwd tegen COVID-19. Dat is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Deze mensen zijn mogelijk niet goed beschermd tegen COVID-19. Daarom is het advies deze patiëntengroepen een 3e vaccinatie te geven. De verwachting is dat een deel van deze patiënten na die 3e vaccinatie wel voldoende beschermd zal zijn.

Toediening van de derde dosis zal plaatsvinden bij de GGD. De patiënten ontvangen een oproep/uitnodiging voor vaccinatie dit najaar en die wordt door het ziekenhuis, dan wel de medisch specialist, verstuurd.

Lees de brief met de toelichting op de website van het RIVM (onder meer informatie)