Thuisarts.nl uitgebreid met informatie oogaandoeningen

Thuisarts.nl is uitgebreid met patiënteninformatie over twintig oogaandoeningen die in het ziekenhuis worden behandeld. Een deel van deze informatie is gekoppeld aan medisch-specialistische richtlijnen in de Richtlijnendatabase, zoals de richtlijn ‘Prematurenretinopathie’ over de oogafwijking bij te vroeggeboren baby’s en de richtlijn ‘Diabetische retinopathie’ over schade aan de ogen bij diabetes.

Bert van der Pol, oogarts en voorzitter van werkgroep Thuisarts van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG): ‘In nauwe samenwerking met de patiëntenorganisatie (Oogvereniging) hebben we patiënteninformatie geschreven bij zeven richtlijnen. Daarnaast zijn teksten ontwikkeld over oogaandoeningen waarvoor geen richtlijn bestaat, maar waarbij het wel belangrijk is dat er goede patiënteninformatie beschikbaar is. Het vinden van passende en begrijpelijke formuleringen was soms een hele uitdaging, maar we zijn verheugd dat deze informatie er nu is voor patiënten.’
De teksten zijn ontwikkeld door het NOG en de Oogvereniging, met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en de Thuisartsredactie van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Naast het NOG zijn ook andere wetenschappelijke verenigingen bezig met de ontwikkeling van patiënteninformatie voor Thuisarts. Dit komt voort uit de afspraak tussen de Federatie, NHG en Patiëntenfederatie Nederland om patiënteninformatie bij medisch-specialistische richtlijnen te ontsluiten via Thuisarts.nl. Medisch specialisten en huisartsen kunnen daarmee steeds meer patiënten doorverwijzen naar Thuisarts.nl voor onafhankelijke en betrouwbare medische informatie in begrijpelijke taal.
Thuisartsinformatie bij oogheelkundige richtlijnen:
Overige oogheelkundige Thuisartsinformatie:
Er staat nu medisch-specialistische informatie over meer dan 50 richtlijnen op Thuisarts.nl en er wordt nu gewerkt aan informatie bij nog eens ruim 100 nieuwe richtlijnen. Recent zijn ook teksten verschenen over de leidraden rondom COVID-19.
Heeft u vragen over het ontwikkelen van Thuisarts informatie bij medisch-specialistische richtlijnen? Neem dan contact op met projectleider Janke de Groot via thuisarts@kennisinstituut.nl.