Subsidieronde voor juiste zorg op de juiste plek

Medisch specialisten en andere zorgprofessionals die financiële ondersteuning zoeken voor regionale projecten in het kader van ‘juiste zorg op de juiste plek’ kunnen gebruikmaken van een subsidie van ZonMw. De subsidieregelingen gelden voor nieuwe én bestaande projecten. Bovendien biedt ZonMw vouchers om met behulp van data-experts een beter beeld te krijgen van de zorgvraag in de regio en hoe deze zich de komende jaren ontwikkelt. Indienen kan tot 14 februari.

Met de subsidiemogelijkheden wil het ministerie van VWS zorgprofessionals ondersteunen bij het realiseren van juiste zorg op de juiste plek. Denk hierbij aan medisch-specialistische ondersteunende zorg in een anderhalvelijnscentrum samen met huisartsen, of een tele-consult tussen fysiotherapeut en medisch specialist met het doel de patiënt zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te behandelen.

Indienen

U kunt uw aanvragen tot 14 februari 14.00 uur indienen bij ZonMw. Meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor juiste zorg op de juiste plek staat op de website van ZonMw.

Praktijkvoorbeeld?

Uw praktijkvoorbeeld op onze website in de etalage zetten? Vul dan het formulier in.