Structurele bekostiging voor aanpak kinderen met overgewicht en obesitas

Kinderen met obesitas zien vaak verschillende zorgverleners. Een ketenaanpak is daarom van belang. Per 1 januari 2024 wordt de ketenaanpak van zorg en ondersteuning van kinderen met overgewicht en obesitas structureel bekostigd. 

Naar aanleiding van experimenten van onder andere het MUMC+, Rijnstate en zorgverzekeraars CZ, VGZ en Menzis stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) prestaties en maximumtarieven vast voor de centrale zorgverlener en voor de gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen. 

De nieuwe bekostiging per 1 januari 2024 is een van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Daarin staan afspraken over de landelijke invoering van de ketenaanpak voor overgewicht en obesitas bij kinderen, wat bijdraagt aan passende zorg en een gezonde leefstijl voor deze groep.

Lees verder op de website van de NZa