Stem nu op uw favoriet voor de Kwaliteitsprijs 2013!

De initiatieven ‘Transmurale Zorgbrug’, ‘De implementatie van een consultatieteam palliatieve zorg in een ziekenhuis’ en ‘IncoCure voor vrouwen’ zijn genomineerd voor de Kwaliteitsprijs 2013. Door te stemmen op uw favoriet kunt u nu mede bepalen wie deze prijs wint.

De Kwaliteitsprijs is een toonaangevend podium voor initiatieven van medisch specialisten die concrete resultaten opleveren voor de kwaliteit van zorg. Een oproep van de Kwaliteitskoepel aan medisch specialisten leverde maar liefst 33 innovatieve initiatieven op.

De drie genomineerden

Uit deze inzendingen selecteerde een vakjury, met daarin Gerdi Verbeet, Roger van Boxtel, Diana Delnoij en Frank de Grave, drie initiatieven die in aanmerking komen voor de Kwaliteitsprijs 2013. Dit zijn (in willekeurige volgorde):

‘De Transmurale Zorgbrug’

ingezonden door Sophia de Rooij, hoofd afdeling Geriatrie-Ouderengeneeskunde van het AMC.


Dit initiatief richt zich op de kwetsbare oudere ziekenhuispatiënt. Een multidisciplinair geriatrieteam in het ziekenhuis verzorgt een screening op kwetsbaarheid en brengt een warme overdracht naar de thuissituatie tot stand. Hierbij wordt de wijkverpleegkundige al ingeschakeld tijdens de ziekenhuisopname. De Transmurale Zorgbrug slaat zo een brug tussen de 2e en 1e lijn, waardoor zorglijnen beter afgestemd worden en oudere patiënten na de ziekenhuisopname beter kunnen functioneren in hun thuissituatie.

‘De implementatie van een consultatieteam palliatieve zorg in een ziekenhuis

ingezonden door Patricia van Mierlo, klinisch geriater en Joep Douma, internist oncoloog in het Rijnstate Ziekenhuis

In het Rijnstate Ziekenhuis is organisatiebreed palliatieve zorg van een hoog niveau ontwikkeld én geïmplementeerd. Onderdelen hiervan zijn o.a. een interdisciplinair consultatieteam palliatieve zorg, intensieve samenwerking met het pijnteam en een onderwijscurriculum voor artsen en verpleegkundigen. Dit initiatief verhoogt de kwaliteit van leven van patiënten in de laatste fase van hun leven, leidt tot een hoge tevredenheid onder hun naasten en tot een significante reductie van de ziekenhuiskosten.

‘IncoCure voor vrouwen’

ingezonden door Marcel de Bruin, uroloog in het Laurentiusziekenhuis

In Nederland lijden circa 1 miljoen vrouwen aan ongewenst urineverlies. Een groot deel van hen ontvangt hiervoor geen behandeling en maakt daardoor chronisch gebruik van incontinentiemateriaal. IncoCure omvat een diagnostisch expert programma, gekoppeld aan een online vragenlijst. Patiënten kunnen hiermee op een laagdrempelige manier een betrouwbare diagnose krijgen, gecombineerd met advies op maat. Dit resulteert in een verbetering van de gezondheidssituatie van 90% van de deelnemende patiënten. Omdat 12% van hen geen verbandmateriaal meer nodig heeft, kan bij landelijke toepassing een kostenreductie van 50 miljoen euro per jaar gerealiseerd worden. Andere resultaten zijn een hoge patiënttevredenheid en vermindering van praktijkvariatie.

Hoe kunt u stemmen?

U kunt u van iedere nominatie een kort filmpje bekijken. Vervolgens kunt u via dit stemformulier uw stem uitbrengen. Om te voorkomen dat een initiatief vanuit een groot ziekenhuis meer kans maakt om te winnen dan een initiatief uit een kleiner ziekenhuis, kunt u niet stemmen op een initiatief dat verbonden is aan de organisatie waarin u werkt. Ook is het niet mogelijk om vaker dan één keer te stemmen.

Stemmen kan tot en met woensdagochtend 30 oktober 2013. Op deze dag wordt het 4e Nationaal Kwaliteitscongres gehouden. Tijdens het middagprogramma van dit congres wordt de winnaar van de Kwaliteitsprijs 2013 bekend gemaakt.