Start nieuwe studies zorgevaluatie en gepast gebruik

In het kader van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) gaan acht nieuwe studies van start. Zeven daarvan komen voort uit de kennisagenda’s van de wetenschappelijke verenigingen. Daarnaast is de implementatieagenda van ZE&GG aangevuld met 39 aanbevelingen voor gepast gebruik van zorg. Doel van de implementatieagenda is zorgen dat relevante nieuwe inzichten uit zorgevaluaties sneller de werkvloer bereiken.  

Met de zorgevaluatieonderzoeken wordt een antwoord gezocht op knelpunten en kennishiaten uit dagelijkse praktijk van de medisch-specialistische zorg. Zo onderzoekt de NABOR-studie bijvoorbeeld de (kosten)effectiviteit van het personaliseren van het nacontrole- en nazorgplan bij patiënten met niet-uitgezaaide borstkanker. De SAFEST-studie onderzoekt het effect van het behandelen van oudere patiënten die recent een herseninfarct of TIA hebben gehad met cholesterolverlagende medicijnen (statines). Centrale vraag hierbij is: Leidt dit tot een beter dagelijks functioneren en gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven? De studies worden gefinancierd door ZonMw. 

Bekijk de beschrijvingen van alle acht onderzoeken 

Implementatieagenda

Het is belangrijk dat resultaten uit zorgevaluatie onderzoek zo snel mogelijk hun weg vinden naar de praktijk. Revisie van de relevante richtlijnen is daarvoor een eerste stap. Sommige aanbevelingen die hieruit voortkomen hebben extra aandacht van alle partijen nodig om te komen tot snelle implementatie in de praktijk. De implementatieagenda van ZE&GG kan daarbij behulpzaam zijn: zorgaanbieders en zorgverleners kunnen daarmee inventariseren welke kennis in hun zorginstelling al vertaald is naar de dagelijkse praktijk en waar nog verbeteringen liggen.  

Selectie aanbevelingen

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten, het Zorginstituut en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben voor het programma ZE&GG een methode ontwikkeld om onderwerpen te selecteren voor de implementatieagenda. Omdat het om een pilot gaat, is in deze ronde een beperkt aantal onderwerpen opgehaald. Er zijn 39 aanbevelingen vastgesteld die de betrokken partijen binnen ZE&GG de komende tijd willen implementeren op de werkvloer. Een daarvan is de aanbeveling om cognitieve stimulatie toe te passen bij personen met een lichte tot matig ernstige vorm van dementie om het cognitieve functioneren te verbeteren. Een andere aanbeveling luidt: ‘Zorg dat 50-plussers met een fractuur en een behandelindicatie volgens de richtlijnen altijd botsparende medicatie krijgen voorgeschreven.’  
Het volledige overzicht is te vinden op de website van ZE&GG