Stand van zaken IZA concentratie en spreiding van zorg

De afgelopen maanden hebben in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) Ronde Tafels ‘Concentratie & Spreiding Oncologie’ en ‘Vaatchirurgie’ plaatsgevonden. Aan deze tafels, waaraan veldpartijen en patiëntenorganisaties deelnemen, zijn voorstellen voor volumenormen besproken.  

In het IZA is afgesproken dat de beweging rondom concentratie van zorg versneld moet worden en dat netwerkzorg versterkt moet worden. Het Zorginstituut Nederland heeft 'tafels' ingericht om voorstellen te doen voor nieuwe volumenormen voor oncologische- en vaatchirurgische zorg.  

De voorgestelde normen zijn zorgvuldig tot stand zijn gekomen en inhoudelijk goed onderbouwd. De Federatie staat achter de voorgestelde normen, maar voordat er een besluit over genomen kan worden, willen we wel weten wat de effecten van deze normen zijn voor de patiënt, ziekenhuis en zorgprofessional. Dit moet blijken uit de nog uit te voeren impactanalyse door de NZa. Als uit deze grondige impactanalyse geconcludeerd wordt dat er ongewenste effecten zijn, die niet kunnen worden opgelost, vindt de Federatie dat de normen hierop moeten worden aangepast.  

In de komende weken wordt er verder gesproken over het proces met betrekking tot de voorgestelde normen.