Spreekuren in het kader van integrale bekostiging

In juni organiseert de OMS in Utrecht spreekuren voor besturen van medische staven en collectieven in het kader van de integrale bekostiging 2015. Tijdens een spreekuur krijgen zij de mogelijkheid hun plannen voor een nieuw organisatiemodel in het ziekenhuis toe te lichten en vragen te bespreken. Voorzitter van de Raad Beroepsbelangen Janko de Jonge en anesthesioloog Robert Sie begeleiden de spreekuren.

Modellen

Aangeraden wordt om uiterlijk in juli de uitgewerkte plannen in te dienen bij de fiscus. Uit een monitor van de OMS onder medische staven en collectieven blijkt dat het merendeel van de ziekenhuizen één of meerdere modellen aan het uitwerken is. Zij geven aan het belangrijk te vinden dat er een keus is tussen enerzijds een model dat de mogelijkheid biedt om onder voorwaarden ondernemer te blijven en anderzijds een dienstverbandmodel.