Spiegelinformatie voor gepast gebruik beschikbaar

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG), waar de Federatie Medisch Specialisten in participeert, heeft spiegelinformatie over 85 onderwerpen beschikbaar gemaakt zodat de mate van implementatie van gepast gebruik gemeten kan worden. De spiegelinformatie is toegankelijk via de implementatieagenda van ZE&GG.

Per spiegel staat vermeld bij welke datapartij de informatie opgevraagd kan worden. Het streven is om voor zo veel mogelijk onderwerpen die op de implementatieagenda staan spiegels te ontsluiten of zelf te ontwikkelen. ZE&GG heeft deze spiegels niet getoetst op kwaliteit of bruikbaarheid. Het is echter wel belangrijk dat er uniforme datadefinities komen voor alle onderwerpen waarvoor spiegelinformatie beschikbaar is. ZE&GG gaat ook aan de slag om op korte termijn per onderwerp op de implementatieagenda streefnormen (wanneer is implementatie geslaagd) en streeftijden (hoeveel tijd kost implementatie) vast te stellen.

Voor het bevorderen van gepast gebruik is het belangrijk te weten hoe het staat met de implementatie. Werken we in dit ziekenhuis inmiddels allemaal volgens de herziene richtlijn en hoe gaat de implementatie in de andere ziekenhuizen? Een voorbeeld van spiegelinformatie zijn volumecijfers van operaties bij een lage rughernia. Uit deze cijfers blijkt dat operaties in de eerste drie maanden alleen bij hoge uitzondering plaatsvinden en dat er dus behandeld wordt volgens de richtlijn. In dit geval blijkt dus dat de implementatie geslaagd is.

Lees meer over spiegelinformatie
Bekijk onze themapagina over zorgevaluatie