Samenwerkingsovereenkomst DJS, LAD en FMS

Op 26 november hebben De Jonge Specialist (DJS), LAD en OMS (vanaf 1 januari 2015 Federatie Medisch Specialisten) een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Met deze overeenkomst zetten DJS, LAD en OMS hun samenwerking voort voor alle aios die lid zijn van De Jonge Specialist.

Gabie de Jong, voorzitterDJS: "Wij zijn trots dat we zulke goede afspraken hebben kunnen maken voor onze achterban en hebben veel vertrouwen dat we op deze manier de belangen van alle aios in Nederland het beste kunnen vertegenwoordigen!"

Vanaf 1 januari 2015 houdt de OMS op te bestaan als individuele ledenorganisatie en zal overgaan in de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Daarom zal het individuele lidmaatschap voor aios een dubbellidmaatschap van DJS en LAD zijn. Daarmee is de aios ook aangesloten bij de KNMG. Vanwege de samenwerkingsovereenkomst blijven de aios wel nauw betrokken bij de FMS en zullen we ons gezamenlijk bezighouden met landelijk beleid op terreinen als arbeidsmarkt, jonge klaren problematiek, arbeidstijden, kwaliteit, opleiding en collectieve werknemersbelangen, zoals cao's. Daarnaast kunnen aios gebruik maken van het kennis- en dienstverleningscentrum van de LAD en OMS voor juridische dienstverlening.

Voor meer informatie over de voordelen van het individuele lidmaatschap voor aios, zie de websites van de jonge specialist en de LAD.