Richtlijnen voortaan sneller actueel

Dokters en patiënten willen sneller kunnen profiteren van nieuwe wetenschappelijke kennis, om samen gefundeerde beslissingen te nemen over de juiste zorg. Dankzij een nieuwe methode voor richtlijnonderhoud wordt het mogelijk gemaakt om richtlijnen voortaan jaarlijks te actualiseren.

Selma Tromp, neuroloog en bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten gaf tijdens het drukbezochte symposium ‘Modulair onderhoud, de toekomst van richtlijnen’ het officiële startschot van de vernieuwde richtlijnendatabase: ‘Met de vernieuwde richtlijnendatabase is het mogelijk om het proces van modulair onderhoud sneller te laten verlopen en is het zoeken in de richtlijnendatabase verder verbeterd. We hopen daarmee de richtlijnendatabase nog gebruikersvriendelijker te maken.’

Actualisatie op onderdelen

Arend Arends, klinisch geriater en voorzitter van de stuurgroep die de nieuwe methode ontwikkelde: ‘We hebben in de medisch-specialistische zorg ongeveer 650 richtlijnen, het is een uitdaging om deze actueel te houden. Tot nu toe deden we dit eens in de 5 tot 8 jaar. We hebben nu een systeem opgezet waarbij we alleen die onderdelen waar belangrijke nieuwe wetenschappelijke kennis beschikbaar is gaan onderhouden. Dit doen we samen met alle wetenschappelijke verenigingen waarbij we gebruik maken van de nieuwste digitale techniek.’

Onderzoek en richtlijnen verbinden

Naast het nieuwe systeem voor richtlijnonderhoud is er een koppeling gemaakt tussen de onderzoeken uit het programma DoelmatigheidsOnderzoek van ZonMw en de richtlijnen in de Richtlijnendatabase. Hiermee is het meteen duidelijk welk onderzoek betrekking heeft op welke richtlijn. Een belangrijke stap vindt Raphael Hemler, kno-arts en vertegenwoordiger van de Federatie Medisch Specialisten in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik: ‘Wat we willen realiseren is dat zodra nieuwe resultaten uit bijvoorbeeld zorgevaluaties beschikbaar komen, deze in de richtlijnen worden verwerkt en dus sneller kunnen worden toegepast in de praktijk.’