Richtlijn Varicella herzien

De richtlijn Varicella (waterpokken) is herzien en deze maand gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Waterpokken is in Nederland een frequent voorkomende, zeer besmettelijke kinderziekte waarvoor meestal geen medische interventie nodig is. Alertheid op complicaties is echter wel geboden bij pasgeborenen, patiënten met een verminderde afweer en zwangeren. Daarover geeft deze richtlijn adviezen.

De richtlijn bevat aanbevelingen over preventie van waterpokken bij risicogroepen, met vooral aandacht voor postexpositieprofylaxe (PEP, behandeling om een infectie te voorkomen) in de vorm van varicellazoster-immunoglubuline (VZIG) en antivirale middelen, opsporing van gevoelige personen en indicaties en aanbevelingen ten aanzien van vaccinatie. Met name de adviezen over PEP zijn herzien in de richtlijn, en er is een nieuwe module opgenomen over behandeling van waterpokken.

Deze richtlijn is bedoeld voor alle leden van de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met waterpokken, zoals medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, verloskundigen of andere zorgverleners en patiënten die te maken hebben met personen met waterpokken of blootgesteld zijn aan waterpokken. Ter ondersteuning van het gebruik van de richtlijn zijn er vier stroomschema’s toegevoegd over het beleid bij een significante blootstelling aan waterpokken. U vindt deze aanverwante producten bovenaan de startpagina van de richtlijn (onder Bijlagen).

Samenwerking

De herziening is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Stichting Kind en Ziekenhuis en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid.

Bekijk de richtlijn Varicella