Richtlijn NAH en arbeidsparticipatie herzien

Deze richtlijn gaat over personen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met een niet-progressief verloop, waarbij de nadruk ligt op herstel van functioneren. Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen is de richtlijn aangepast en aangevuld met nieuwe modules.

Wat is er veranderd?

De structuur van de richtlijn is aangepast, waarbij de verschillende fasen waarin een persoon met NAH kan verkeren de basis vormen voor de opbouw van de richtlijn. Door deze chronologie is het voor personen met NAH, medisch specialisten en re-integratieprofessionals gemakkelijker geworden om de juiste informatie te vinden. Daarnaast zijn er modules toegevoegd over personen met NAH zonder werkgever en over sociale zekerheid.
 
In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Aanbevelingen in acute fase, herstelfase, bijna-aan-het-werk fase en de lange termijnfase
  • Voorspellen terugkeer naar werk
  • Interventies t.a.v. arbeidsparticipatie
  • Informatie en aanbevelingen rond sociale zekerheid, zoals de Wet Verbetering Poortwachter, (de gevolgen van) de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Participatiewet (breder toepasbaar dan alleen patiënten met NAH)
  • Informatie en adviezen indien de persoon met NAH geen werkgever heeft

Samenwerking

Initiatiefnemer van deze richtlijn is De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). Daarnaast waren verzekeringsgeneeskundigen, bedrijfsgeneeskundigen, huisartsen, verpleegkundigen, jobcoaches, neurologen, ergotherapeuten, psychologen, arbeidsdeskundigen, ervaringsdeskundigen en patiëntenverenigingen betrokken.