Richtlijn Miskraam gepubliceerd

De richtlijn Miskraam beschrijft de verschillende behandelopties voor vrouwen met een miskraam tot een zwangerschapsduur van 20 weken. De aanbevelingen zijn belangrijk voor alle zorgverleners betrokken bij de zorg voor deze vrouwen. De focus van de richtlijn ligt op de ziekenhuiszorg, maar deze zorg kan ook in abortusklinieken geleverd worden.

Esther Hink, gynaecoloog in het Radboudumc: ‘Tot op heden was er nog geen Nederlandse medisch-specialistische richtlijn over dit onderwerp, waardoor de praktijkvariatie behoorlijk groot is met betrekking tot de behandeling van eerste trimester miskramen. Gezien de kans op korte- en lange termijn risico’s van een chirurgische behandeling is het goed dat deze richtlijn er nu is. De richtlijn moet eraan bijdragen dat men (waar mogelijk) minder snel kiest voor de meer invasieve chirurgische behandeling en vaker voor een meer afwachtend beleid of een medicamenteuze behandeling.’

Zowel het afwachtend beleid, de medicamenteuze behandeling als de chirurgische behandeling zijn in deze richtlijn meegenomen. Daarnaast is er aandacht voor de informatievoorziening aan patiënten en logistieke aspecten van miskraamzorg. Ook de beschrijving van de behandeling van miskraamresten is nieuw. Tot slot bevat de richtlijn handvatten om 24/7 miskraamzorg in het ziekenhuis te kunnen inrichten.

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Vereniging voor Fertiliteitsartsen (VVF), de Beroepsvereniging Echoscopisten (BEN), het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA), Patiëntenfederatie Nederland, Freya en de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP). Het Kennisinstituut van de Federatie heeft het richtlijntraject begeleid.

Bekijk de richtlijn Miskraam