Richtlijn Invaginaties op de kinderleeftijd

Op 6 november verschijnt de nieuwe richtlijn Invaginaties op de kinderleeftijd. Deze richtlijn geeft handreikingen ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van patiënten met een ileocolische invaginatie. Er worden duidelijke criteria gesteld wanneer een patiënt verwezen moet worden, wanneer aanvullende diagnostiek is geïndiceerd, hoe vaak en op welke manier behandeling verricht zou moeten worden.

Bij een invaginatie schuift een deel van de darm in het daaropvolgende deel van de darm, waardoor er een darmafsluiting ontstaat. Invaginaties kunnen, indien onbehandeld, leiden tot het overlijden van de patiënt. Het ontbreken van een richtlijn zorgde voor onduidelijkheid over de wijze van diagnostiek en behandeling. Onderwerpen die in de richtlijn aan bod komen, zijn doorverwijscriteria vanuit de eerste lijn, indicaties voor diagnostiek en herhaal diagnostiek bij ileocolische invaginatie, en wijze van behandeling.

Betrokken partijen

Deze richtlijn is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidde de ontwikkeling van deze richtlijn.

Hulpmiddelen bij deze richtlijn

Ter ondersteuning van het gebruik van de richtlijn, is er een handig stroomschema beschikbaar en een PowerPoint presentatie met de belangrijkste punten uit de richtlijn beschikbaar. Deze tools kunt u gebruiken om de richtlijn te bespreken binnen uw vakgroep. U kunt ze downloaden in de Richtlijnendatabase, bij de richtlijn en dan rechts bij “aanverwante items”.