Richtlijn ‘Initiële radiodiagnostiek bij traumapatiënten’ gepubliceerd

De nieuw gepubliceerde richtlijn Initiële radiodiagnostiek bij traumapatiënten omschrijft wat volgens de huidige maatstaven de beste initiële radiodiagnostiek is bij de opvang van traumapatiënten op de SEH. De richtlijn is van belang voor alle leden van beroepsgroepen die betrokken zijn bij de opvang van traumapatiënten, waaronder radiologen, traumachirurgen, spoedeisende hulpartsen, orthopedisch chirurgen, anesthesiologen, neurologen, neurochirurgen, gynaecologen, AIOS, ANIOS en ondersteunend personeel.

Met ‘initieel’ wordt de diagnostiek bedoeld die verricht wordt na triage en tijdens de opvang van patiënten op de traumakamers en de spoedeisende hulp. Doel van de richtlijn is om het beleid ten aanzien van initiële radiologische diagnostiek bij de opvang van volwassen traumapatiënten op de SEH te optimaliseren en te uniformeren. Door duidelijkheid te verschaffen over de indicaties voor en wijze van beeldvorming bij de opvang van traumapatiënten, kan betere zorg geleverd worden. Vervolgdiagnostiek na eventuele opname of operatie valt buiten deze richtlijn. De richtlijn beperkt zich tot de initiële radiologische diagnostiek bij volwassen patiënten met potentieel meervoudig letsel. In 2019 is een richtlijntraject voor initiële radiodiagnostiek bij kinderen gestart.

Samenwerking

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR). De richtlijn is opgesteld door een commissie met vertegenwoordigers vanuit de radiologen, chirurgen, anesthesiologen, spoedeisende hulp artsen, neurologen, neurochirurgen en orthopeden. Ook Patiëntenfederatie Nederland heeft input gegeven voor deze richtlijn. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft de richtlijn begeleid.

Lees de richtlijn