Richtlijn High flow bij kinderen

High flow zuurstoftherapie is een relatief nieuwe zuurstoftherapie voor behandeling voor kinderen met toegenomen zuurstofbehoefte en/of ademarbeid. De richtlijn ‘High flow bij kinderen’ is onlangs uitgekomen en gaat in op de toepassing van deze nieuwe methode. De richtlijn is bedoeld voor kinderartsen-(pulmonologen), kinder-IC artsen, kinderverpleegkundigen, SEH-artsen en ambulanceverpleegkundigen.

Wanneer kinderen bijvoorbeeld door een lage luchtweg- of longontsteking of een astma-aanval niet voldoende zuurstof in hun bloed kunnen opnemen, dan kan de arts er voor kiezen om deze zuurstof via een zogeheten neusbril toe te dienen. Deze lucht is droog en koud en mag daardoor in slechts een kleine hoeveelheid gegeven worden. Via een relatief nieuw systeem, high flow, kan de zuurstof bevochtigd en verwarmd worden, waardoor een grotere luchtstroom met meer zuurstof gegeven kan worden en het kind mogelijk ook wat meer ondersteund wordt met de ademhaling. Deze techniek wordt al langere tijd gegeven aan kinderen op de kinder-intensive care en wordt ook steeds vaker gebruikt op de algemene kinderafdelingen.
In de nieuwe richtlijn is vastgelegd hoe high flow toegepast moet worden en voor welke patiënten deze methode gebruikt kan worden. De richtlijn gaat tevens in op de vraag of (en zo ja hoe) inhalatiemedicatie dient te worden toegediend en op welke wijze high flow kan worden afgebouwd. Daarnaast behandelt de richtlijn wanneer en op welke wijze een kind dat high flow krijgt, vervoerd dient te worden.

Multidisciplinair

De richtlijn is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van relevante specialismen die betrokken zijn bij de zorg van kinderen met toegenomen zuurstofbehoefte en/of ademarbeid. Tijdens alle stappen van het ontwikkelproces is rekening gehouden met het patiëntperspectief door deelname van stichting Kind en Ziekenhuis. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft het traject begeleid.