Richtlijn dwarslaesierevalidatie gepubliceerd

Deze maand is de richtlijn dwarslaesierevalidatie gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige inzichten de beste zorg is voor patiënten met een verworven dwarslaesie. De aanbevelingen zijn gebaseerd op een zorgvuldige weging van de laatste wetenschappelijke inzichten, expert opinion en patiëntenvoorkeuren.

Deze richtlijn is geschreven voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij of verwijzen naar medisch specialistische revalidatie voor patiënten met een verworven dwarslaesie. Behandeling en revalidatie van een dwarslaesie is veelal een langdurig traject waarbij veel verschillende behandelaars betrokken zijn. De richtlijn geeft aanbevelingen voor in de praktijk ervaren belangrijkste knelpunten. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Pre- en postoperatief beleid bij dwarslaesie patiënten met een decubitus.
  • Medicatiebeleid bij neuropathische pijn bij patiënten met een dwarslaesie.
  • Antistollingsbeleid bij patiënten met een dwarslaesie in de chronische fase.
  • Methode van semen verkrijging bij mannelijke dwarslaesie patiënten met een (toekomstige) kinderwens.
  • Voorlichting en begeleiding rondom seksualiteit bij patiënten met een dwarslaesie.
  • Screening en behandeling van stemmingsproblematiek bij patiënten met een dwarslaesie.
  • Beleid omtrent het onderhouden van een gezonde energiebalans bij patiënten met een dwarslaesie.
  • Preventie van pneumonie bij patiënten met een hoge dwarslaesie.
  • Zorgtraject na de revalidatiefase voor patiënten met een dwarslaesie.
  • Zorg voor oudere patiënten met een dwarslaesie.

Opgesteld door multidisciplinaire commissie

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de revalidatieartsen, neurologen, neurochirurgen, plastisch chirurgen, urologen, seksuologen en de patiëntenvereniging.