Richtlijn Behandeling Voorhuidpathologie is herzien

De herziene richtlijn Behandeling Voorhuidpathologie is opgenomen in de Richtlijnendatabase. Deze richtlijn heeft tot doel te komen tot een uniforme en zoveel mogelijk evidence based aanpak van de meest voorkomende voorhuidproblemen bij jongens en mannen. Dit betreft zowel de diagnostiek als de behandeling.

De volgende aandoeningen van de voorhuid komen in de richtlijn aan bod:
  • Inflammatoire aandoeningen van de voorhuid.
  • Premaligne afwijkingen van de voorhuid.
  • Problemen bij een vernauwde voorhuid.
In de herziene versie van de richtlijn is de opbouw modulair gemaakt, en zijn de behandelmogelijkheden per type voorhuid-aandoening systematisch beschreven. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan paraphimosis en aan beleid bij aangeboren afwijkingen van de voorhuid.
De richtlijn is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Urologie en vervangt de richtlijn Circumcisie/Behandeling Voorhuidpathologie van de NVU uit 1997. De volgende partijen werkten mee aan de richtlijn: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venerologie, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Pathologie en Stichting Lichen Sclerosus. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidde deze herziening.