Richtlijn ACNES (buikwandpijn) gepubliceerd

Deze richtlijn beschrijft hoe Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES) gediagnosticeerd en behandeld kan worden. De richtlijn gaat primair over volwassen patiënten met buikpijn, veroorzaakt door ACNES. Kinderen worden als subgroep nader besproken.

Buikwandpijn zoals ACNES is lange tijd onderbelicht geweest in de opleiding geneeskunde en vervolgopleidingen. De diagnostiek en behandeling van buikpijn legt een fors beslag op personeel en middelen in de medische praktijk. Vroege herkenning van ACNES voorkomt overdiagnostiek van buikpijn en onnodig uitstel van behandeling van de patiënt. De richtlijn geeft handvatten voor diagnostiek, behandeling en organisatie van zorg en is geschreven voor alle zorgverleners die bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met ACNES betrokken zijn: huisartsen, kinderartsen, maag-darm-leverartsen, gynaecologen, urologen, chirurgen, SEH-artsen, sportartsen en pijnspecialisten.

De diagnostiek bestaat uit anamnese, lichamelijk onderzoek en een diagnostische injectie met lidocaïne. De specifieke behandeling is stapsgewijs en bestaat uit herhaalde injecties, Pulsed Radio Frequency (PRF) van de anterieure intercostale zenuwtak in de buikwand en neurectomie.

Samenwerking

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). De richtlijn is opgesteld door commissie met vertegenwoordigers vanuit de huisartsen, chirurgen, maag-darm-leverartsen en kinderartsen en tevens voorgelegd aan Patiëntenfederatie Nederland.